Перейти до змісту

Завдання jobs

Секція jobs показується лише тоді, коли є активні завдання у фоновому режимі.

Встановлення порогу при якому відображається кількість завдань

Змінна SPACESHIP_JOBS_AMOUNT_THRESHOLD визначає поріг, після якого буде показано кількість запущених завдань.

.zshrc
# Кількість завдань буде показано навіть коли в фоні лише одне завдання
SPACESHIP_JOBS_AMOUNT_THRESHOLD=0

Опції

Змінна За замовчуванням Пояснення
SPACESHIP_JOBS_SHOW true Показати секцію
SPACESHIP_JOBS_PREFIX - Префікс секції
SPACESHIP_JOBS_SUFFIX · Суфікс секції
SPACESHIP_JOBS_SYMBOL Символ, що відображається, коли завдання приховуються
SPACESHIP_JOBS_COLOR blue Колір секції
SPACESHIP_JOBS_AMOUNT_PREFIX - Префікс перед кількістю завдань (між індикатором завдань та їх кількістю)
SPACESHIP_JOBS_AMOUNT_SUFFIX - Суфікс після кількості завдань
SPACESHIP_JOBS_AMOUNT_THRESHOLD 1 Кількість завдань, після яких кількість завдань буде показана