Перейти до змісту

Ansible (ansible)

Типово ця секція обробляється асинхронно

Інформація

Ansible – це набір програмних інструментів, які дозволяють працювати з інфраструктурою як з кодом.

Секція ansible показує версію Ansible.

Ця секція показується лише за наявності команди ansible у вашій системі та:

  • Шукає файл ansible.cfg чи .ansible.cfg
  • Поточна тека містить файл з розширеннями .yml, .yaml з інструкціями ansible.

Параметри

Змінна Типово Опис
SPACESHIP_ANSIBLE_SHOW true Показати секцію
SPACESHIP_ANSIBLE_ASYNC true Обробляти секцію асинхронно
SPACESHIP_ANSIBLE_PREFIX $SPACESHIP_PROMPT_DEFAULT_PREFIX Префікс секції
SPACESHIP_ANSIBLE_SUFFIX $SPACESHIP_PROMPT_DEFAULT_SUFFIX Суфікс секції
SPACESHIP_ANSIBLE_SYMBOL 🅐 Символ, що показується на початку секції
SPACESHIP_ANSIBLE_COLOR white Колір секції