Перейти до змісту

Середовище

Spaceship використовує префікс SPACESHIP_ для змінних та spaceship:: для функцій, щоб уникати конфліктів з глобальним оточенням. Всі секції, включаючи власні секції користувачів, мають використовувати префікс spaceship_ на початку їх назв для правильного завантаження.

Змінні командного рядка

SPACESHIP_VERSION

Змінна середовища, яка визначає версію запущеної версії командного рядка Spaceship. Може використовуватися для надсилання звітів про проблеми або налагодження.

Доступна для будь-якої програми або скрипту, що працює в поточній сесії оболонки.

echo $SPACESHIP_VERSION
#> 3.0.0

SPACESHIP_ROOT

Обережно

Ця змінна доступна тільки для читання. Змінна значення може призвести для пошкодження встановлення Spaceship!

Змінна середовища, яка визначає шлях до місця встановлення командного рядка Spaceship. Spaceship використовує цю змінну для визначення шляху до секцій та утиліт.

Доступна для будь-якої програми або скрипту, що працює в поточній сесії оболонки.

echo $SPACESHIP_ROOT
#> /path/to/spaceship-prompt

SPACESHIP_CONFIG_PATH

Масив зі шляхами до файлів налаштувань. Spaceship буде шукати файли налаштувань в порядку елементів масиву. Буде використано перший файл, який існує.

Типові місця:

$HOME/.spaceshiprc
$HOME/.spaceshiprc.zsh
$HOME/.config/spaceship.zsh
$HOME/.config/spaceship/spaceship.zsh
$XDG_CONFIG_HOME/spaceship.zsh
/etc/xdg/spaceship.zsh
$XDG_CONFIG_DIRS/spaceship.zsh

SPACESHIP_CONFIG

Змінна, яка зберігає шлях до файлу налаштувань. Зазвичай ця змінна містить один зі шляхів з масиву SPACESHIP_CONFIG_PATH.

Ви можете вказати власний шлях до файлу налаштувань, вказавши його у змінній SPACESHIP_CONFIG_FILE, наприклад:

$HOME/.zshrc
export SPACESHIP_CONFIG_FILE="$HOME/.dotfiles/path/to/spaceship.zsh"

Змінна міститиме пусте значення, якщо файл налаштувань відсутній, або не знайдений.

SPACESHIP_CACHE

Обережно

Змінна має використовуватись тільки для читання. Зміна значення може спричинити некоректну поведінку командного рядка Spaceship.

Асоційований масив, який зберігає кешовані значення секцій. Кеш зберігає дані між візуалізаціями та очищається після кожного запиту.

Кешем не варто маніпулювати безпосередньо.

SPACESHIP_JOBS

Обережно

Змінна має використовуватись тільки для читання. Зміна значення може спричинити некоректну поведінку командного рядка Spaceship.

Масив зараз обробляє асинхронні секції. Може бути використовуватись для перевірки того, які асинхронні секції показуються.

Назва секції додається до масиву під час показу асинхронної секції. Після завершення асинхронної роботи назва вилучається з масиву.

Асинхронне середовище виконання

Spaceship використовує zsh-async бібліотеку для виконання асинхронних завдань. Ця бібліотека постачається разом з Spaceship та регулярно оновлюється до найсвіжішої версії.

zsh-async завантажується автоматично, коли Spaceship завантажується, коли всі ці умови є істиною:

  1. Асинхронний показ увімкнено (див. Асинхронний показ)
  2. Існує щонайменше одна секція, що показується асинхронно.
  3. zsh-async не було завантажено до цього.

В іншому випадку Spaceship пропустить завантаження zsh-async.

Завантаження zsh-async вручну

Якщо ви плануєте використовувати zsh-async для цілей, окрім як показ Spaceship, рекомендується завантажити її явним чином, перед завантаженням Spaceship.

Ось приклад того, як завантажити zsh-async вручну:

.zshrc
antigen bundle mafredri/zsh-async
.zshrc
antibody bundle mafredri/zsh-async
.zshrc
zinit light mafredri/zsh-async
.zshrc
zgen load mafredri/zsh-async
.zshrc
zplug mafredri/zsh-async, from:github
.sheldon/plugins.toml
[plugins.zsh-async]
github = 'mafredri/zsh-async'