Перейти до змісту

Символ char

char є секцією, що відповідає за показ символу командного рядка. Типово, Spaceship використовує для індикації командного рядка.

Коли попередня команда була успішно виконана, символ командного рядка підсвічується зеленим (SPACESHIP_CHAR_COLOR_SUCCESS). В іншому випадку, якщо попередня команда завершується з ненульовим кодом, символ командного рядка — червоний (SPACESHIP_CHAR_COLOR_FAILURE).

Зміна символу командного рядка для root

Типово, Spaceship не змінює символ командного рядка, коли команди виконуються від імені root. Ви можете встановити власний символ для командного рядка за допомогою параметра SPACESHIP_CHAR_SYMBOL_ROOT.

.zshrc
SPACESHIP_CHAR_SYMBOL_ROOT="#"

Опції

Змінна За замовчуванням Пояснення
SPACESHIP_CHAR_PREFIX `` Префікс перед символом командного рядка
SPACESHIP_CHAR_SUFFIX `` Суфікс після символу командного рядка
SPACESHIP_CHAR_SYMBOL Символ командного рядка, що показуватиметься перед кожною командою
SPACESHIP_CHAR_SYMBOL_SUCCESS $SPACESHIP_CHAR_SYMBOL Символ командного рядка, що показуватиметься після успішного виконання команди
SPACESHIP_CHAR_SYMBOL_FAILURE $SPACESHIP_CHAR_SYMBOL Символ командного рядка, що показуватиметься після виконання команди з помилкою
SPACESHIP_CHAR_SYMBOL_ROOT $SPACESHIP_CHAR_SYMBOL Prompt character to be shown before any command for the root user
SPACESHIP_CHAR_SYMBOL_SECONDARY $SPACESHIP_CHAR_SYMBOL Другий символ командного рядка, що буде показуватись для незавершених команд
SPACESHIP_CHAR_COLOR_SUCCESS green Колір символу командного рядка, коли остання команда успішно завершується
SPACESHIP_CHAR_COLOR_FAILURE red Колір символу рядка, якщо остання команда повертає ненульовий код
SPACESHIP_CHAR_COLOR_SECONDARY yellow Колір другого символу командного рядка