Перейти до змісту

Початок роботи

Вимоги

  • zsh (v5.2 або новіше) має бути встановлено.
  • Powerline-шрифт слід встановити і використовувати у вашому терміналі (наприклад, змінити шрифт на Fira Code).

Встановлення

Тепер, коли вимоги задоволені, ви можете встановити Spaceship за допомогою будь-якого з перелічених інструментів.

Hint

If you're using any plugin manager, like Oh-My-Zsh, zplug, antigen or other, this might not be the best way to install Spaceship for you.

Ось спосіб встановити Spaceship, якщо ви не використовуєте жодного менеджера для плагінів Zsh:

  • Клонувати цей репозиторій git clone https://github.com/spaceship-prompt/spaceship-prompt.git --depth=1
  • Зробіть символічне посилання на spaceship.zsh у вашому $fpath як prompt_spaceship_setup.
  • Ініціалізуйте систему командного рядка та оберіть spaceship.

Приклад

Запустіть echo $fpath, щоб побачити можливе розташування та залінкуйте туди spaceship.zsh, ось так:

$ ln -sf "$PWD/spaceship.zsh" "/usr/local/share/zsh/site-functions/prompt_spaceship_setup"

Щоб встановити для окремого користувача, просто додайте каталог у $fpath для цього користувача у .zshrc:

fpath=( "${ZDOTDIR:-$HOME}/.zfunctions" $fpath )

Далі встановіть тему отак:

$ ln -sf "$PWD/spaceship.zsh" "${ZDOTDIR:-$HOME}/.zfunctions/prompt_spaceship_setup"

Для ініціалізації командного рядка додайте це до вашого .zshrc:

# .zshrc
autoload -U promptinit; promptinit
prompt spaceship

Клонуйте репозиторій:

git clone https://github.com/spaceship-prompt/spaceship-prompt.git "$ZSH_CUSTOM/themes/spaceship-prompt" --depth=1

Створіть файлове посилання на spaceship.zsh-theme у вашому каталозі користувацьких тем oh-my-zsh:

ln -s "$ZSH_CUSTOM/themes/spaceship-prompt/spaceship.zsh-theme" "$ZSH_CUSTOM/themes/spaceship.zsh-theme"

Встановіть ZSH_THEME="spaceship" у вашому .zshrc.

npm install -g spaceship-prompt

Готово. Ця команда має залінкувати spaceship.zsh як prompt_spaceship_setup у вашому $fpath та встановити prompt spaceship у .zshrc. Just reload your terminal.

💡 Порада: Ви можете оновлювати Spaceship до нових версій, так як і будь-який інший пакет.

  • Скористайтесь prezto-contrib#usage , щоб клонувати prezto-contrib до правильного розташування.
  • Увімкніть модуль contrib-prompt (перед модулем prompt).
  • Встановіть zstyle ':prezto:module:prompt' theme 'spaceship' у вашому .zpreztorc.

Додайте zmodule spaceship-prompt/spaceship-prompt --name spaceship у .zimrc та запустіть zimfw install.

Додайте такий фрагмент у вашому .zshrc:

antigen theme spaceship-prompt/spaceship-prompt

Додайте у файл .zshrc такий рядок:

antibody bundle spaceship-prompt/spaceship-prompt

Додайте такий рядок до вашого .zshrc у місці, де ви додаєте інші плагіни Zsh:

zinit light spaceship-prompt/spaceship-prompt

Додайте такий рядок до вашого .zshrc у місці, де ви додаєте інші плагіни Zsh:

zgen load spaceship-prompt/spaceship-prompt spaceship

Використовуйте цю команду в вашому .zshrc для завантаження Spaceship в якості теми командного рядка:

zplug "spaceship-prompt/spaceship-prompt", use:spaceship.zsh, from:github, as:theme

Встановіть найновіший master з AUR-пакета spaceship-prompt-git:

git clone https://aur.archlinux.org/spaceship-prompt-git.git --depth=1
cd spaceship-prompt-git
makepkg -si

Congratulations!

You've made it! You've installed Spaceship on your machine!

What's next? Spaceship has reasonable defaults, but you might want to adjust them to your needs. Visit our Options page to learn how to configure your Spaceship.

!!! tip Follow our Twitter to keep yourself updated about new features, improvements, and bugfixes.

Troubleshooting

Having trouble? Take a look at out Troubleshooting page.

Still struggling? Please, file an issue, describe your problem and we will gladly help you.

Back to top