Перейти до змісту

Оболонка Nix nix_shell

Інформація

Оболонку Nix можна використати для створення віртуального середовища за допомогою команди nix-shell.

nix_shell показує, чи є оболонка чистою/нечистою, а також назву оболонки, якщо її вказано.

Ця секція показується лише тоді, коли nix-shell активовано.

Параметри

Змінна Типово Опис
SPACESHIP_NIX_SHELL_SHOW true Показати секцію
SPACESHIP_NIX_SHELL_ASYNC false Обробляти секцію асинхронно
SPACESHIP_NIX_SHELL_PREFIX $SPACESHIP_PROMPT_DEFAULT_PREFIX Префікс секції
SPACESHIP_NIX_SHELL_SUFFIX $SPACESHIP_PROMPT_DEFAULT_SUFFIX Суфікс секції
SPACESHIP_NIX_SHELL_SYMBOL Символ, що показується на початку секції
SPACESHIP_NIX_SHELL_COLOR yellow Колір секції