Перейти до змісту

Створення власної секції

Ця інструкція спрямована на те, щоб допомогти вам створити свою першу користувацьку секцію.

Правила для секцій

Рекомендації для створення секцій, які допоможуть підтримувати Spaseship швидким та зрозумілим.

Секція не повинна засмічувати командний рядок

Having too much in prompt looks ugly. Краще дотримуватися необхідного мінімуму.

 • Добре: 🚀 v1.2.3
 • Погано: 🚀 spasheship#c3BhY2VzaGlw

Секція має бути вартою того, щоби бути присутньою

Чи достатньо часто змінюється значення, що його постійно треба показувати в командному рядку? Чи це буде корисним для інших користувачів? Можливо, є підстави виконати команду замість засмічення командного рядка.

 • Добре: стан/гілка git, версія оточення в пакетному менеджері, й т.д.
 • Погано: версія фреймворку, постійна версія проєкту, тощо

Секція повинна бути швидкою

Якщо ваша секція виконає складну перевірку, знайдіть спосіб зробити її швидше. Використовуйте асинхронний показ для виконання важких задач. Секція має бути:

 • Асинхронна: якщо вона виконує зовнішні команди, виконує складні обчислення, читання великих файлів
 • Синхронна: якщо перевіряє доступність команди, перевіряє значення змінної середовища

Дотримуйтесь правил іменування параметрів

Всі параметри командного рядка слідують певному шаблону, так що легко запам'ятати: SPACESHIP_SECTION_<OPTION>[_PROPERTY]. Правило просте: під час іменування нових властивостей, зберігайте унікальні частини назв у кінці.

 • Добре:
   SPACESHIP_GIT_STATUS_COLOR_BEHIND
   SPACESHIP_GIT_STATUS_COLOR_DIVERGED
  
 • Погано:
   SPACESHIP_GIT_STATUS_BEHIND_COLOR
   SPACESHIP_GIT_STATUS_DIVERGED_COLOR
  

Тут, GIT_STATUS це секція, COLORопція і BEHIND або DIVERGED є властивістю.

Створення секції

Найпростіший спосіб створити секцію — використати шаблон репозиторію для секції Spaceship.

Скористатись шаблоном

Репозиторій з секціями містить шаблон для створення власних секцій та документацію, має налаштовані процеси тестування та підготовки випусків. Ознайомтесь з репозиторієм, щоб дізнатись більше.

Відкрийте spaceship-section.plugin.zsh файл, як приклад для створення власної секції.

Типовий розподіл секцій

Нижче наведено приклад типової секції Spaceship. Звертайте увагу на кілька важливих моментів:

 • Визначте параметри для налаштування. Їх назви повинні починатися з SPACESHIP_.
 • Назва кожної секції Spaceship має починатись з spaceship_ (наприклад spaceship_node). Це домовленість, що використовується для ідентифікації секції.
 • Секція має показуватись тільки за потреби (у теці, що містить потрібні файли, коли виконується потрібна команда тощо).

Секції визначаються API – spaceship::section. Ви можете використовувати утиліт загального призначення для виконання загальних завдань у секції.

Секція повинна мати подібний вигляд:

#
# Foobar
#
# Foobar – це класний інструмент, який полегшує розробку.
# Link: https://www.foobar.xyz

# ------------------------------------------------------------------------------
# Configuration
# ------------------------------------------------------------------------------

SPACESHIP_FOOBAR_SHOW="${SPACESHIP_FOOBAR_SHOW=true}"
SPACESHIP_FOOBAR_ASYNC="${SPACESHIP_FOOBAR_ASYNC=true}"
SPACESHIP_FOOBAR_PREFIX="${SPACESHIP_FOOBAR_PREFIX="$SPACESHIP_PROMPT_DEFAULT_PREFIX"}"
SPACESHIP_FOOBAR_SUFFIX="${SPACESHIP_FOOBAR_SUFFIX="$SPACESHIP_PROMPT_DEFAULT_SUFFIX"}"
SPACESHIP_FOOBAR_SYMBOL="${SPACESHIP_FOOBAR_SYMBOL="🍷 "}"
SPACESHIP_FOOBAR_COLOR="${SPACESHIP_FOOBAR_COLOR="white"}"

# ------------------------------------------------------------------------------
# Section
# ------------------------------------------------------------------------------

# Показати статус foobar
# префікс spaceship_ на початку назви секції є обовʼязковим!
# Інакше, секцію не буде завантажено.
spaceship_foobar() {
 # Якщо SPACESHIP_FOOBAR_SHOW дорівнює false, не показувати секцію foobar
 [[ $SPACESHIP_FOOBAR_SHOW == false ]] && return

 # Перевірте, чи доступна для виконання команда foobar
 spaceship::exists foobar || return

 # Показати секцію foobar тільки якщо потрібні для foobar файли знаходяться
 # в поточній робочій теці.

 # утиліта spaceship::upsearch допомагає шукати файли вгору по дереву тек.
 local is_foobar_context="$(spaceship::upsearch foobar.conf)"
 # Тут використовуються глобальні кваліфікатори для перевірки наявності файлів
 # із певним розширенням в теці. Дізнайтесь про це тут:
 # http://zsh.sourceforge.net/Doc/Release/Expansion.html
 [[ -n "$is_foobar_context" || -n *.foo(#qN^/) || -n *.bar(#qN^/) ]] || return

 local foobar_version="$(foobar --version)"

 # Перевірте, чи правильна версія інструменту
 [[ $tool_version == "system" ]] && return

 # Показати секцію foobar
 # утиліта spaceship::section складає секції. Флаги є опціональними
 spaceship::section::v4 \
  --color "$SPACESHIP_FOOBAR_COLOR" \
  --prefix "$SPACESHIP_FOOBAR_PREFIX" \
  --suffix "$SPACESHIP_FOOBAR_SUFFIX" \
  --symbol "$SPACESHIP_FOOBAR_SYMBOL" \
  "$foobar_status"
}

Перегляньте Правила участі для отримання додаткової інформації.

Поділіться вашою секцією з іншими

Наступний крок — поділитися секцією зі спільнотою.

Відкрити тему обговорення на нашому форумі Discussion:

Додати в реєстр Поділитись на форумі