Перейти до змісту

Інструменти тестування

Цей набір утиліті має на меті допомогти вам перевірити ваші власні секції. Вони корисні для відтворення командного рядка у вигляді тексту для перевірки відтвореного виводу.

Наприклад, ось приклад тестування з Shunit2:

# Необхідно для правильної роботи shunit2
setopt shwordsplit
SHUNIT_PARENT=$0

# Налаштування гачків shunit2
oneTimeSetUp() {
 export TERM="xterm-256color"

 SPACESHIP_PROMPT_FIRST_PREFIX_SHOW=true
 SPACESHIP_PROMPT_ADD_NEWLINE=false
 SPACESHIP_PROMPT_ORDER=(char)

 source "spaceship.zsh"
}

# Очищення гачків shunit2
oneTimeTearDown() {
 unset SPACESHIP_PROMPT_FIRST_PREFIX_SHOW
 unset SPACESHIP_PROMPT_ADD_NEWLINE
 unset SPACESHIP_PROMPT_ORDER
}

# Перевірка
test_char() {
 SPACESHIP_CHAR_COLOR_SUCCESS=blue

 # Тут ми візуалізуємо підказку як рядок
 local actual="$(spaceship::testkit::render_prompt)"
 local expected="%{%B%F{$SPACESHIP_CHAR_COLOR_SUCCESS}%}➜ %{%b%f%}"

 assertEquals "render char" "$expected" "$actual"
}

source tests/shunit2/shunit2

spaceship::testkit::render_prompt

Обробляє значення змінної PROMPT і виводить його як рядок.

Signature
spaceship::testkit::render_prompt

spaceship::testkit::render_rprompt

Обробляє значення змінної RPROMPT і виводить його як рядок.

Signature
spaceship::testkit::render_rprompt

spaceship::testkit::render_ps2

Обробляє значення змінної PS2 і виводить його як рядок.

Signature
spaceship::testkit::render_ps2