Перейти до змісту

Налаштування командного рядка

Ця сторінка описує опції командного рядка Spaceship.

Термінологія

Командний рядок складається з секцій. Всі секції поєднуються в послідовність командного рядка.

Під час процесу відображення командний рядок проходить по послідовності та викликає кожну секцію. Якщо ви хочете додати власну секцію – додайте її в послідовність. Ви можете додавати чи вилучати секціїї з послідовності командного рядка в будь-який час.

Типова секція складається з префіксу, символу, змісту та суфіксу. Символ та зміст виділяються кольором. Ось приклад для секції package:

is 📦 3.16.5

У наведеному вище, is є префіксом, 📦 символом, 3.16.5 змістом, а `` (пробіл) суфіксом.

Кожна складова секції може бути налаштована за допомогою відповідних опцій. Опції це звичайні змінні середовища з такою сигнатурою: SPACESHIP_<SECTION>_<OPTION>:

# SPACESHIP_<SECTION>_<OPTION>
 SPACESHIP_PACKAGE_PREFIX="via·"
 SPACESHIP_PACKAGE_SUFFIX=" "
 SPACESHIP_PACKAGE_COLOR="green"

У прикладі вище PACKAGE це секція, а PREFIX, SUFFIX та COLOR це опції для префіксу, суфіксу та кольору відповідно.

Info

Допускається використання базових кольорів або кольорових кодів.

Послідовність командного рядка

Послідовність командного рядка визначає порядок, в якому секції виконуються і відображаються. Порядок секцій у командному рядку контролюється опцією SPACESHIP_PROMPT_ORDER.

За замовчуванням, порядок секцій наступний:

SPACESHIP_PROMPT_ORDER=(
 time      # Time stamps section
 user      # Username section
 dir      # Current directory section
 host      # Hostname section
 git      # Git section (git_branch + git_status)
 hg       # Mercurial section (hg_branch + hg_status)
 package    # Package version
 node      # Node.js section
 bun      # Bun section
 deno      # Deno section
 ruby      # Ruby section
 python     # Python section
 elm      # Elm section
 elixir     # Elixir section
 xcode     # Xcode section
 swift     # Swift section
 golang     # Go section
 perl      # Perl section
 php      # PHP section
 rust      # Rust section
 haskell    # Haskell Stack section
 scala     # Scala section
 kotlin     # Kotlin section
 java      # Java section
 lua      # Lua section
 dart      # Dart section
 julia     # Julia section
 crystal    # Crystal section
 docker     # Docker section
 docker_compose # Docker section
 aws      # Amazon Web Services section
 gcloud     # Google Cloud Platform section
 azure     # Azure section
 venv      # virtualenv section
 conda     # conda virtualenv section
 dotnet     # .NET section
 ocaml     # OCaml section
 vlang     # V section
 zig      # Zig section
 purescript   # PureScript section
 erlang     # Erlang section
 kubectl    # Kubectl context section
 ansible    # Ansible section
 terraform   # Terraform workspace section
 pulumi     # Pulumi stack section
 ibmcloud    # IBM Cloud section
 nix_shell   # Nix shell
 gnu_screen   # GNU Screen section
 exec_time   # Execution time
 async     # Async jobs indicator
 line_sep    # Line break
 battery    # Battery level and status
 jobs      # Background jobs indicator
 exit_code   # Exit code section
 sudo      # Sudo indicator
 char      # Prompt character
)

Ви можете додавати та видаляти секції за допомогою команд spaceship add та spaceship remove таким чином:

# Видаляє секцію git з командного рядка
spaceship remove git

# Додає секцію git до командного рядка
spaceship add git

Послідовність правого командного рядка

Також ви можете додавати секції праворуч від командного рядка, вказуючи їх у опції SPACESHIP_RPROMPT_ORDER. За замовчуванням, SPACESHIP_RPROMPT_ORDER – порожній масив.

Налаштування секцій

Ви можете налаштовувати кожну секцію командного рядка за допомогою опцій секції. Подивіться документацію секцій для отримання додаткової інформації.

Крім використання вбудованих секцій, ви можете додавати сторонні секції або створити власні.

Подивитися вбудовані секції Подивитися всі секції

Налаштування командного рядка

Ця група налаштувань визначає поведінку командного рядка і стандартні параметри відображення секцій.

Змінна За замовчуванням Пояснення
SPACESHIP_PROMPT_ASYNC true Чи відображати командний рядок асинхронно
SPACESHIP_PROMPT_ADD_NEWLINE true Додає символ нового рядка перед кожним запитом
SPACESHIP_PROMPT_SEPARATE_LINE true Розтягнути командний рядок на два рядки
SPACESHIP_PROMPT_FIRST_PREFIX_SHOW false Показати префікс першої секції в командному рядку
SPACESHIP_RPROMPT_FIRST_PREFIX_SHOW false Показати префікс першої секції в командному рядку праворуч
SPACESHIP_PROMPT_PREFIXES_SHOW true Чи показувати префікси секцій
SPACESHIP_PROMPT_SUFFIXES_SHOW true Чи показувати суфікси секцій
SPACESHIP_PROMPT_DEFAULT_PREFIX via· Префікс за замовчуванням для секцій
SPACESHIP_PROMPT_DEFAULT_SUFFIX `` Суфікс за замовчуванням для секцій

Трохи більше про ці налаштування:

Асинхронне відображення

Опція SPACESHIP_PROMPT_ASYNC визначає, чи має командний рядок відображатися асинхронно, чи ні. За замовчуванням, він відображається асинхронно.

Синхронні секції показуються миттєво. Асинхронні секції обробляються у фоні та показуються коли інформація готова до відображення.

Секція async заміняє асинхронні секції, поки вони завантажуються.

Відступи командного рядка

Spaceship додає порожній рядок між запитами. Ви можете вимкнути цю поведінку, змінивши значення опції SPACESHIP_PROMPT_ADD_NEWLINE на false.

Командний рядок також виділяється новим рядком якщо SPACESHIP_PROMPT_SEPARATE_LINE має значення true.

Відображення префіксу першої секції

Spaceship приховує префікс першої секції командного рядка. Ви можете увімкнути цю поведінку, встановивши SPACESHIP_PROMPT_FIRST_PREFIX_SHOW у true.

Відображення префіксів та суфіксів

Ви можете вимкнути відображення префіксів та суфіксів, встановивши SPACESHIP_PROMPT_PREFIXES_SHOW та SPACESHIP_PROMPT_SUFFIXES_SHOW у false.

Додатково ви можете змінити префікс та суфікс за замовчуванням за допомогою опцій SPACESHIP_PROMPT_DEFAULT_PREFIX та SPACESHIP_PROMPT_DEFAULT_SUFFIX. Ці значення будуть використані для відображення префіксів або суфіксів, якщо не встановлено відповідні опції секції.