Перейти до змісту

Ruby ruby

Типово ця секція обробляється асинхронно

Інформація

Ruby — це динамічна, рефлексивна, об’єктноорієнтована мова програмування загального призначення.

Секція ruby відображає версію Ruby. Секція підтримує менеджери керування версіями rvm-prompt, chruby, rbenv та asdf.

Ця секція відображається лише тоді, коли поточний каталог знаходиться у Ruby-проєкті, тобто:

  • Пошук вгору знаходить файл Gemfile або Rakefile
  • Поточна папка містить будь-який файл .rb

Опції

Змінна За замовчуванням Пояснення
SPACESHIP_RUBY_SHOW true Показати секцію
SPACESHIP_RUBY_ASYNC true Рендерити секцію асинхронно
SPACESHIP_RUBY_PREFIX $SPACESHIP_PROMPT_DEFAULT_PREFIX Префікс секції
SPACESHIP_RUBY_SUFFIX $SPACESHIP_PROMPT_DEFAULT_SUFFIX Суфікс секції
SPACESHIP_RUBY_SYMBOL 💎· Символ, що відображається перед секцією
SPACESHIP_RUBY_COLOR red Колір секції